Despre moșteniri și succesiuni

» Posted by on 5 iunie 2015 in Juridice | 0 comments

Cu toții trecem în viață prin acele momente nefericite când o persoană dragă din familie se stinge din viață.

În acele situații tragice, oamenii, copleșiți de suferință, nu se mai pot gândi la aspectele care privesc succesiunea defunctului, gândindu-se că nu este momentul potrivit pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, de data decesului persoanei dragi sunt legate o serie de efecte juridice, care, neglijate, pot conduce la situații dintre cele mai neplăcute.

Neînțelegerile în familie și complicațiile, survenite ulterior decesului pot conduce la situații în care familia se destramă din cauza certurilor create pe marginea succesiunii. Toate aceste neplăceri pot fi evitate dacă se consultă un specialist în domeniu, respectiv un avocat care să intermedieze aceste discuții și să ofere consultații cu privire la posibilitățile fiecărui moștenitor.

Data decesului este deosebit de importantă, întrucât moștenirea unei persoane se deschide la această dată. Prin deschiderea moștenirii, se înțelege faptul că din acel moment moștenitorilor/succesibililor, li se naște dreptul de opțiune succesorală, respectiv începând cu acest moment, acești își pot manifesta voița în sensul acceptării, sau, din contră, în sensul unei renunțări.

Tot în funcție de data decesului se stabilește și legea aplicabilă succesiunii. Dacă decesul a survenit înainte de 1 octombrie 2011, sunt aplicabile prevederile Vechiului Cod Civil. Dacă decesul a survenit după 1 octombrie 2011, vor fi aplicabile corespunzător, prevederilor Noului Cod Civil. Este important să se cunoască legea aplicabilă, deoarece termenul în care se poate exercita dreptul de opțiune succesorală menționat mai sus diferă. Astfel, pentru decesele care au avut loc înainte de 1 octombrie 2011, dreptul de opțiune succesorală va putea fi exercitat în termen de 6 luni de la data decesului, iar pentru decesele ulterioare datei de 1 octombrie 2011, termenul este de 1 an de la data decesului. Nerespectarea acestui termen, atrage decăderea moștenitorilor din dreptul de a mai accepta succesiunea după defunct, ajungându-se la situația în care unitatea administrativ-teritorială (satul, comuna, orașul) dobândește bunurile cuprinse în patrimoniul defunctului, moștenirea considerându-se vacantă în lipsă de acceptare din partea moștenitorilor.

Uneori, chiar dacă se depășește termenul prevăzut pentru exercitarea dreptului de opțiune succesorală, moștenitorilor le poate fi recunoscută calitatea de succesor la succesiunea defunctului, dacă a îndeplinit anumite acțiuni, care prin voința legiuitorului au caracter de acceptare tacită. Acceptarea tacită se referă la acele cazuri în care moștenitorul nu s-a prezentat la notar pentru a accepta în mod expres sau a renunța în mod expres la moștenire. Pentru a verifica dacă vă încadrați în situațiile speciale în care vi se recunoaște calitatea de succesor pe calea acceptării tacite, este de dorit să consultați un specialist, care vă poate oferi o consultație în acest sens, astfel încât să nu fiți decăzut din dreptul de a mai primi moștenirea.

Există numeroase cazuri în care anumiți membri ai familiei, care sunt de rea-credință și doresc să primească o parte cât mai mare din moștenire, îi păcălesc pe ceilalți moștenitori, spunându-le că nu vor face niciun demers pentru a accepta moștenirea. Ulterior însă expirării dreptului de opțiune succesorală, aceștia aduc dovezi că au acceptat tacit succesiunea prin îndeplinirea unor diverse acte cu privire la bunurile defunctului și, astfel, îi înlătură de la moștenire pe cei care erau de bună-credință și au rămas în pasivitate.

Ca urmare, în chestiuni delicate care privesc succesiunea, este de dorit să acționați cât mai prompt și să apelați cu încredere la serviciile unui avocat pentru a vă clarifica situația de moștenitor al rudelor dumneavoastră.

 

Carol - Ethels old photos family group, https://flic.kr/p/5y6Q3r

Carol – Ethels old photos family group, https://flic.kr/p/5y6Q3r

Avocat Titu Eugen | 0722.377.042 / 0726.595.021
www.avocat-titueugen.ro / www.avocatidinbucuresti.ro

Tipareste Tipareste

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© Copyright 2020 Eugen Titu.